Επεξήγηση απαλλαγής

Στην περίπτωση που προκληθούν ζημιές στο ενοικιαζόμενο όχημα από υπαιτιότητα του ενοικιαστή, η μικτή ασφάλεια καλύπτει αυτές τις ζημιές. Υπάρχει ένα αρχικό ποσό ευθύνης που επιβαρύνει τον ενοικιαστή και αυτό κυμαίνετε από: € 500 για τα mini, € 600 για τα Economy, € 700 για τα Compact, Automatic-Economy and Compact Special, € 800 για τα Full Size and Full Size – Automatic, Station Wagon , € 1.500 για τα people carrier. Δεν θα μπλοκάρουμε χρήματα στην κάρτα σας, καθώς και δεν θα κρατήσουμε σε μετρητά (το ποσό ευθύνης ως εγγύηση), στην περίπτωση που αποδεχθείτε την Πλήρη απαλλαγή ευθύνης ζημιών (FDW).