Στην περίπτωση που προκληθούν ζημιές στο ενοικιαζόμενο όχημα από υπαιτιότητα του ενοικιαστή, η μικτή ασφάλεια καλύπτει αυτές τις ζημιές. Υπάρχει ένα αρχικό ποσό ευθύνης που επιβαρύνει τον ενοικιαστή και αυτό κυμαίνετε από: €600,00 για τα mini. και για τα Economy. €800,00 για τα Compact, Automatic-Economy and Compact Special. €900,00 για τα Full Size and Full Size – Automatic, Station Wagon. €1500,00 για τα people carrier. €2000,00 για τα (Audi Q3, η, παρόμοια). Δεν μπλοκάρουμε χρήματα στην πιστωτική σας, κάρτα, καθώς και δεν θα κρατήσουμε σε μετρητά (το ποσό ευθύνης ως εγγύηση), στην περίπτωση που αποδεχθείτε την Πλήρη απαλλαγή ευθύνης ζημιών (FDW)